Συλλογή Ζ- Κοσμήματα από Χρυσό Κ18, Διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους