Συλλογή Κ- Κοσμήματα από Χρυσό Κ18, Διαμάντια και άλλους πολύτιμους λίθους

01101000200440003007009001005008006