Συλλογή Ρ- Χρυσό Κ18, πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι

Image00002Image00003Image00006Image00007Image00009Image00010Image00011Image00012Image00013Image00014Image00015Image00016Image00017Image00018Image00019Image00020Image00023Image00024Image00025Image00057Image00058Image00059Image00063Image00065Image00066Image00067Image00071