Πολιτική Ασφαλείας

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων και των ηλεκτρονικών συναλλαγών σας και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους για να εξασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις προσωπικές πληροφορίες και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές. Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.karkalis.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους.

Είσοδος πελάτη

Αυτό σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τον Προσωπικό Κωδικό Ασφαλείας (κωδικό πρόσβασης) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Το μόνο άτομο που έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας είναι εσείς μέσω του παραπάνω κώδικα και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής θα πρέπει αμέσως να μας ειδοποιήσετε διαφορετικά η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση κωδικού πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε τακτικά τον κωδικό πρόσβασης και να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τους ίδιους κωδικούς ή κωδικούς αναζήτησης που ανιχνεύονται εύκολα (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Συνιστούμε επίσης να χρησιμοποιείτε όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για να δημιουργήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Ασφαλείς Συναλλαγές

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της κάρτας υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής πληρωμής "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128 bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης των πληροφοριών μέχρι να φτάσουν στον παραλήπτη τους, ο οποίος θα μπορεί να αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

Απόρρητο συναλλαγών

Η μυστικότητα είναι προφανής. Οι ίδιες βασικές αρχές εφαρμόζονται στις καθημερινές συναλλαγές και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονικό εμπόριο). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζει ο χρήστης / μέλος στο www.karkalis.gr είναι εμπιστευτικές και το www.karkalis.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να τα χρησιμοποιήσει μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της υπηρεσίας. Ορισμένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα εξής:

  • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή σας και μόνο όταν είναι απαραίτητο, π.χ. για την επεξεργασία των αιτημάτων σας.
  •  Η εταιρεία μας www.karkalis.gr δεν αποκαλύπτει πληροφορίες και συναλλαγές πελατών, εκτός εάν υπάρχει γραπτή εξουσιοδότηση από εσάς ή απόφαση δικαστηρίου ή απόφαση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής.
  • Εάν η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, εξασφαλίζουμε την εγγύηση της εμπιστευτικότητας.
  • Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφορία διατηρήσατε για εσάς και να την διορθώσετε αν μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη σφάλματος.
  • Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει επίσης να χειριστείτε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτών των υπηρεσιών ως εμπιστευτικές και μυστικές και να μην τις παρέχετε σε τρίτα μέλη.