ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Σκοπός συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων

Μπορεί να γίνει λήψη των προσωπικών δεδομένων μόνο εάν επιλέξετε να τα δώσετε οικειοθελώς – για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή εγγραφείτε ως πελάτης για να αγοράσετε προϊόντα και υπηρεσίες Gold.gr. Με την εγγραφή σας στις προσφορές που παρέχονται με το ενημερωτικό δελτίο Gold.gr, συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με αυτή τη Δήλωση, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 6 (1β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από εκείνους που περιγράφονται στη Διακήρυξη, εκτός εάν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας ή εκτός εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σκοπός της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων είναι (α) η παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που ζητάτε μέσω του ενημερωτικού δελτίου, η λήψη των οποίων πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή / και να υποβληθεί σε επεξεργασία π.χ. (β) την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από το Gold.gr, ιδίως μέσω του Newsletter, την ηλεκτρονική παραγγελία και την επακόλουθη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, κατά την εκτέλεση, την παράδοση και την τιμολόγηση των παραγγελιών υπό τις καλύτερες συνθήκες και στο μέγιστο αποτελεσματικό τρόπο, (γ) παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και διευκόλυνση της διαδικασίας παραγγελίας για την ευκολία του χρήστη και / ή εξασφάλιση ότι το περιεχόμενο του ιστότοπου παρουσιάζεται με τον αποδοτικότερο τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή. Το Gold.gr. συλλέγει “ευαίσθητα” προσωπικά δεδομένα μόνο όταν προσφέρετε οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν τα δεδομένα αυτά απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο. Σας συμβουλεύουμε να αποφύγετε την παροχή ευαίσθητων δεδομένων, εκτός αν αυτό απαιτείται για την παροχή προσωπικών δεδομένων ή εάν συναινείτε στη χρήση από το Gold.gr αυτών των δεδομένων για τους σκοπούς της. Το Gold.gr μπορεί να σας ζητήσει να του παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για να στείλετε ενημερωτικά δελτία προϊόντων και υπηρεσιών ή / και σχετικές προσφορές και ανακοινώσεις. Το Gold.gr μπορεί επίσης να ζητήσει την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να δώσετε συγκατάθεση είτε να απορρίψετε αυτές τις χρήσεις. Αν θέλετε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, θα μπορείτε να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή από τη σχετική λίστα αλληλογραφίας ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε ανακοίνωση. Αν αποφασίσετε να καταργήσετε την εγγραφή σας από μια υπηρεσία ή μια επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, αν και μπορεί να χρειαστούμε κάποιο χρόνο ή / και πληροφορίες για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

2. Πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα που κατέχει η Gold.gr, τους παραλήπτες τους, τον σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας τους, καθώς και της τροποποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής τους, στέλνοντας ένα σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, συνοδεύοντας ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ελέγξετε τα προσωπικά σας δεδομένα και γενικά να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτετε στο Gold.gr μέσω του ενημερωτικού δελτίου, είτε κατά την εγγραφή σας είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, συλλέγονται και χρησιμοποιούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, καθώς και του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας 95/46 / ΕΚ.

Διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα λεπτομερώς:

α) Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα: Με την αίτησή σας, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

β) Δικαίωμα Διόρθωσης και Ολοκλήρωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων: Εάν μας ενημερώσετε για αυτό, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς. Θα συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων: Με την αίτησή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Εντούτοις, ορισμένα δεδομένα θα διαγραφούν μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διατήρησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε νόμιμη υποχρέωση να διατηρήσουμε τα δεδομένα ή επειδή τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας (παραγγελία, παραγγελία πληρωμής κ.λπ.)

δ) Το δικαίωμα έκδοσης των προσωπικών σας δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα εμποδίσουμε τα δεδομένα σας αν μας το ζητήσετε. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται συμβαίνει μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό.

ε) Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσής σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, μέχρι το σημείο απόσυρσης της συναίνεσής σας.

στ) Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον εάν επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με βάση μία από τις νομικές δικαιολογίες που προβλέπονται στο άρθρο 6ε ή 1στ ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Εάν υποβάλετε ενστάσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς δεν αποτελεί νόμιμο λόγο.

3. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Gold.gr δεν μοιράζεται ή μεταδίδει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους εκτός εάν απαιτείται για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς και επιχειρηματικές ανάγκες για να ικανοποιήσει τα αιτήματά σας (για παράδειγμα, δίνουμε τα στοιχεία σας στην εταιρεία ταχυμεταφορών για να σας παραδώσει την παραγγελία σας) ή / και εάν που απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση, προκειμένου να μπορέσουν να επιτύχουν τους σκοπούς συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση.

Το Gold.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που του παρέχετε μέσω του ενημερωτικού δελτίου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να εντοπιστεί ή να αποκαλυφθεί ο ενδιαφερόμενος για στατιστικούς, διαφημιστικούς, ερευνητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, αποκαλύπτοντάς τους και σε τρίτους π.χ. . ερευνητικές επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Το Gold.gr μπορεί να αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννεφο. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από έναν παροχέα υπηρεσιών cloud για λογαριασμό του Gold.gr και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν σε διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την επιβολή παρόμοιων, αλλά λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε αυτές τις δηλώσεις σχετικά με τους σκοπούς.

4. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το Gold.gr εφαρμόζει συγκεκριμένες τεχνικές και οργανωτικές διαδικασίες ασφαλείας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Οι συνεργάτες μας που μας υποστηρίζουν στη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμμορφώνονται επίσης με αυτές τις διατάξεις.

Η Gold.gr καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να συλλέξει τα προσωπικά δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για το σκοπό αυτό για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκε ή μέχρι να ζητηθεί να διαγραφεί (αν αυτό συμβεί νωρίτερα) εκτός αν συνεχίσετε να τα διατηρείτε όπως προβλέπεται στο ισχύουσα νομοθεσία.

5. Αναθεωρήσεις της δήλωσης

Η Gold.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει περιοδικά αυτή τη Δήλωση, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Εάν γίνουν αλλαγές, το Gold.gr θα καταγράψει την ημερομηνία της τροποποίησης ή της αναθεώρησης αυτής της Δήλωσης και η ενημερωμένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάζετε περιοδικά αυτή τη Δήλωση για να εξετάσετε εάν υπάρχουν αλλαγές στον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας πληροφοριών.

Η δήλωση αυτή ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 22 Μαΐου 2018.