Αναδρομή στη συλλογή Τ - Χρυσό, Διαμάντια, Πολύτιμοι Λίθοι

Gold8 Gold18 Gold11 

Emerald2 Emerald6 Gold14

Gold5 Gold17 Gold12

 Gold9 Gold13 Emerald5

Gold3 Gold1 Gold10 

Gold6 Gold7 Emerald1

Gold16 Gold2 Gold4 

Emerald4 Gold15 Emerald3