KΛRKΛLIS – gold.gr || Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται διεθνώς για πρόσβαση και χρήση ιστοτόπων. Η χρήση όλων των στοιχείων που προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου παρέχεται δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας KΛRKΛLIS-karkalis.gr προστατεύονται από ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν αποκλειστικά στο KΛRKΛLIS-karkalis.gr ή τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και παρέχονται στους επισκέπτες του ιστοτόπου αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Η ιστοσελίδα KΛRKΛLIS-karkalis.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπο να είναι εύλογα ακριβείς και αληθείς, αλλά δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την επικαιρότητα.  

Χρήση περιεχομένου - πληροφοριών

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας KΛRKΛLIS-karkalis.gr. Η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η μεταφόρτωση, η δημοσίευση ή η μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια της σελίδας διαχειριστή KΛRKΛLIS-karkalis.gr ή οποιουδήποτε άλλου κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Η εταιρεία KΛRKΛLIS-karkalis.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, εικόνες, λογισμικό κλπ.), προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της, "ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΣ ΕΧΕΙ" και χωρίς καμία εκπροσώπηση, έγκριση ή γραπτή εγγύηση, , συμπεριλαμβανομένων σιωπηρών εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία ΚΛRΚΛLIS-karkalis.gr δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε νομική ή αστική ή / και ποινική φύση ούτε για οποιαδήποτε ζημία (άμεση, ειδική ή επακόλουθη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εναλλακτικά ή / και συσσωρευτικά, δεδομένα, κέρδη, αποζημιώσεις κλπ.), με την επίσκεψη σε ιστοσελίδες ή τρίτους, από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία ή μη ή / και χρήση ιστοσελίδων ή / και αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή / και πληροφοριών που παρέχονται από αυτούς ή / ή οποιεσδήποτε μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων μερών σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτών.

Σκοποί της χρήσης του ιστότοπου

Η χρήση του ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο που να μην περιορίζει ή να αποκλείει τη χρήση από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, τα ηθικά και τους όρους του παρόντος και να απέχει από πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτές και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών KΛRKΛLIS-karkalis.gr.

Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων και η εταιρεία ΚΛRΚΛLIS-karkalis.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των σελίδων ή για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτά με δική του ευθύνη.

Διαθεσιμότητα - Ασφάλεια

Η εταιρεία KΛRKΛLIS-karkalis.gr επιδιώκει την καλή λειτουργία του ιδιωτικού δικτύου της, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των διακομιστών θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανένα λάθος.

Αλλαγές στο περιεχόμενο

Η εταιρεία ΚΛRΚΛLIS-karkalis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει και να τροποποιεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και τους όρους χρήσης όποτε κρίνει απαραίτητο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ανακοινώνοντας μέσω της ιστοσελίδας.

Προστασία εμπορικών σημάτων

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρία KΛRKΛLIS-karkalis.gr ή τρίτα πρόσωπα και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα της KΛRKΛLIS-karkalis.gr ή τρίτων που προστατεύονται από νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως μεταφορά ή άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους.

Αποστολή προϊόντων

Η ιστοσελίδα KΛRKΛLIS-karkalis.gr gr μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες από όλη την Ελλάδα. Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων συνήθως σε 24 ώρες. Αν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αποστολή της παραγγελίας σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, απεργίες κλπ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να μας πείτε εάν επιθυμείτε να ολοκληρωθεί.

Τιμές προϊόντων

Όλες οι τιμές που περιλαμβάνονται στον κατάλογό μας περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ 24% και τον φόρο πολυτελείας. Αυτές οι τιμές αφορούν τις διαθέσιμες ποσότητες, ενώ η εταιρεία ΚΛRΚΛLIS-karkalis.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τις τιμές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας στις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και η αίτηση έγινε στο τιμολόγιό σας, τότε οι τιμές είναι χαμηλότερες από τις αναφερόμενες. Για τις συναλλαγές με δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, η μηνιαία δόση διαιρείται από την τιμή του προϊόντος με τον αριθμό των δόσεων που επιλέξατε, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Ισχύοντα δικαιώματα

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του KΛRKΛLIS-karkalis.gr, διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31 / ΕΚ, Π.Δ. 131/2003) καθώς και τον Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών (Ν 2251/1994), η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με την πώληση εξ αποστάσεως. Μόνο το ελληνικό δικαστήριο ξύπνησε τη δικαιοδοσία.

Αποδοχή όρων

Η επίσκεψη στον ιστότοπο KΛRKΛLIS-karkalis.gr σημαίνει πλήρη αποδοχή αυτών των όρων και χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας KΛRKΛLIS-karkalis.gr, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων υπηρεσίας της εταιρείας KΛRKΛLIS-karkalis.gr όπως εμφανίζονται στο παρόν έγγραφο .